Nasadzenia nowych drzew

277

Autor: Urząd Miasta

Zakład Dróg i Utrzymania Miasta rozpoczął nasadzenia nowych drzew w kilku rejonach miasta.

Nowe nasadzenia ZDiUM przeprowadza m.in. na terenie obok cmentarza przy ul. Dąbrowskiej (12 sztuk brzozy brodawkowatej i 10 sztuk jarząbu pospolitego), na Placu Kościuszki (2 sztuki lipy drobnolistej), na działce na tyłach MCK – „Tkacz” przy ul. Niebrowskiej (8 sztuk platana klonolistnego), na terenie między ul. Wandy Panfil i ZS-P nr 4 (17 sztuk śliwy wiśniowej) oraz w Parku „Bulwary” (11 sztuk wierzby płaczącej).

Łącznie zaplanowano nasadzenia 60 sztuk drzew.