Wyniki konkursu „Jesteśmy tacy sami” w SP Nr 14

107

Autor: SP Nr 14 im. Orła Białego

Wyniki konkursu literacko- plastyczno- fotograficznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego „ Jesteśmy tacy sami”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody:

Ireneusz Korzyniowski z kl. 1 a.

Jagoda Marcinkowska z kl. 3 b.

Wojciech Puzynowski z kl. 7 b.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy!