Julia Kucharska – laureatka w IX Powiatowym Konkursie Czytelniczym

405

Autor: Szkoła Podstawowa Numer 8

Julia Kucharska – uczennica klasy VIII a naszej szkoły wzięła udział w dwuetapowym IX Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Przeczytaj, BO WARTO”
zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach.
Pierwszym etapem konkursu było zredagowanie przemówienia przekonującego o słuszności słów Jana Parandowskiego, który powiedział:
„Książki są jak ludzie, których wartości niepodobna rozeznać po stroju”.
Po drugim etapie, czyli prezentacji własnego przemówienia w formie nagrania wideo uczennica zdobyła III miejsce w powiecie.
Gratulujemy!!!
Opiekunami uczennicy były: Małgorzata Kapka i Natalia Kruk.