Ponad 6 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego dla tomaszowskiego szpitala

457

Autor: Starostwo Powiatowe

W piątek, 21 maja 2021 roku, na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia SP. z o.o. , odbył się briefing prasowy, dotyczący przekazania przez Zarząd Województwa Łódzkiego kolejnego sprzętu dla tomaszowskiego szpitala.

Briefing był poświęcony przyznaniu kolejnych pieniędzy przez Urząd Marszałkowski, jako pomoc dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Do tej pory tomaszowski szpital otrzymał pomoc  w kwocie 3 200 tysięcy złotych, z czego 2 600 tysięcy na sprzęt i urządzenia niezbędne dl4o leczenia pacjentów.

Już zostało też przyznane kolejne 2 900 000 złotych, które w niedługim czasie TCZ otrzyma, czyli łącznie ponad 6 milionów złotych wzbogaci się szpital dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego.

„Szanowni Państwo, jest to kolejny przykład, kiedy Samorząd Województwa Łódzkiego wspiera instytucje ochrony zdrowia na terenie naszego regionu. Jesteśmy w Tomaszowie Mazowieckim, by podsumować kolejny etap działań dotacyjnych. Tym razem kolejny sprzęt trafi do tomaszowskiego szpitala. Warto podkreślić fakt, że działania Zarządu Województwa Łódzkiego są ukierunkowane na jednostki ochrony zdrowia na terenie całego regionu. Pamiętamy, obejmujemy troską nie tylko szpitale wojewódzkie, ale także szpitale prowadzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku powiatu tomaszowskiego, oczywiście jest to spółka należąca do powiatu, co nie zmienia faktu, że Zarząd Województwa Łódzkiego również dostrzega takie potrzeby i realizuje zadania inwestycyjne. Pozyskujemy środki, uruchamiany mechanizmy finansowe, które służą mieszkańcom naszego regionu.” – powiedział Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

„Bardzo serdecznie dziękujemy za tą pomoc w ramach Urzędu Marszałkowskiego. Pomoc wyjątkową, w czasie wyjątkowym, w czasie trudnym, czasie pandemii,  gdzie liczy się każdą złotówkę i serdecznie dziękuję panu Marszałkowi, Zarządowi Województwa Łódzkiego, dziękuję radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego, dziękuję bardzo panu dyrektorowi za te wszystkie i działania, które są skierowane na nasz szpital. Ta pomoc docelowa będzie ponad 6 milionów złotych. Mówimy o tym roku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ale też co jest ważne, trzeba też powiedzieć, że w ramach Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej, czyli instytucji, która jest podległa panu Marszałkowi, otrzymaliśmy kilkukrotne dofinansowanie na remont wind w naszym szpitalu. To jest pomoc, za każdym razem prawie 200 tysięcy złotych. Proszę Państwa, nigdy w historii nie było wcześniej takiej sytuacji, żeby Urząd Marszałkowski aż tak duże pieniądze kierował w kierunku konkretnego powiatu, w kierunku konkretnego szpitala. Bardzo serdecznie dziękujemy, tak, jak powiedziałem, całemu Zarządowi  Województwa Łódzkiego i radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego, że widzą potrzeby związane z naszym szpitalu, w tym wyjątkowo trudnym okresie. Tą pomoc dostrzegają władze powiatu tomaszowskiego, dostrzega Tomaszowskie Centrum Zdrowia i widzimy, że ta współpraca układa się dobrze. To nie tylko chodzi o pieniądze, ale też o klimat w ramach współpracy tych dwóch samorządów. Tak że bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że w przyszłości ta współpraca będzie układała się podobnie.” – podziękował Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

„Szanowni Państwo, tak, to już kolejna pula pieniędzy, która trafia do naszego Tomaszewskiego Centrum Zdrowia. Dzięki przychylności zarówno Zarządu Województwa Łódzkiego,  jak i radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, dziś otrzymujemy kolejną taką transzę w postaci wideobronchoskopu,który na co dzień będzie służył na naszym oddziale intensywnej opieki medycznej, będzie wykorzystywany do pomocy dla naszych pacjentów, jak i tutaj ten namiot, który stoi za nami, który będzie też bardzo potrzebny w bieżącej działalności Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Od początku, kiedy pomaga nam Samorząd Województwa, wpłynęła już kwota ponad 3 milionów 200 tysięcy złotych, z tego, szanowni Państwo, ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych na sam sprzęt. Otrzymaliśmy bardzo dużo potrzebnego sprzętu: kardiomonitory, ssaki, i inne urządzenia, pompy infuzyjne, kardiomonitory, tak jak dziś mówiłem wideo bronchoskop, który pozwoli, tak jak pani Przewodnicząca powiedziała, zarówno leczyć nam chorych na COVID,   jak i powoli wracać już do tych rutynowych działań szpitala, czyli leczenia wszystkich naszych mieszkańców, zarówno powiatu jak i całego województwa. Bo naszym zasięgiem obejmujemy nie tylko powiat tomaszowski. Ponadto Zarząd Województwa przekazał nam ponad 700 tysięcy złotych na zakup ochrony indywidualnej dla naszych wszystkich medyków. Tak więc suma jaką do tej pory przekazało województwo łódzkie opiewa na kwotę ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych, za co jesteśmy bardzo serdecznie wdzięczni. Dziękuję bardzo.” – podziękował Zarządowi i radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, do którego zadań należy opieka nad Tomaszowskim

 „Szanowni Państwo, szczególnie miło jest mi tutaj być, mówić o tym, że to właśnie szpital tomaszowski otrzymuje następny sprzęt, następne pieniądze na opiekę dla wszystkich pacjentów naszego powiatu, ale nie tylko całego województwa, którzy tutaj, w Tomaszowie się leczą, czy będą się leczyć. Pan Marszałek powiedział bardzo ważną rzecz, że jako Samorząd Województwa Łódzkiego, staramy się wspierać wszystkie szpitale, bo szczególnie ten ostatni rok pokazuje, jak bardzo ważne jest, by służba zdrowia, aby wszystkie jednostki były wspierane, by wszyscy obywatele, mimo tej trudnej sytuacji, pandemicznej, mogli korzystać nie tylko ci, którzy chorują na covid-19, ale przede wszystkim ci, którzy chorują na różne inne jednostki chorobowe. A wiemy o tym, że ta cała sytuacja w wielu przypadkach ogranicza te możliwości. Tak że, szczególnie jako przewodnicząca Komisji Zdrowia  Sejmiku Województwa Łódzkiego, jestem zadowolona i staram się, by szpital tomaszowski pozyskiwał coraz to nowe fundusze i mam nadzieję, że to nie będą ostatnie i tego życzymy dyrektorowi szpitala i oczywiście Zarządowi Powiatu.” mówiła Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 „Szanowni Państwo, służba zdrowia, opieka zdrowia, polega na tym, że cały czas trzeba się rozwijać, cały czas trzeba poszerzać zakres świadczeń, dla dobra pacjentów, a w tym jest potrzebny sprzęt, który jest niezbędny, który stale zasila nasze potrzeby tak, żeby w personel, lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny, miał do dyspozycji bardzo nowoczesny sprzęt i dostęp do niego, tak naprawdę, nieograniczony. Uzupełnienie o wideobronchoskop, czyli urządzenie bardzo ważne, który będzie wykorzystywany w intensywnej terapii, stanowi to, że będzie poprawa świadczeń zdrowotnych, rozwój i pójście we właściwym kierunku, żeby tych najcięższych pacjentów optymalizować i pomagać jeszcze bardziej. Każda, jak gdyby, pomoc finansowa, każde wsparcie finansowe, wiąże się z kolejnym światełkiem i ścieżką rozwoju, które wpisuje się w ogóle w system opieki zdrowotnej i system świadczenia usług medycznych. Na pewno potrzeby są stale jeszcze rosnące, ale na bieżąco musimy dostosować to do naszych możliwości leczniczych, żeby poziom świadczeń usług był jak na najwyższym poziomie i stale nadąża za postępem medycyny. Tak że jest to są to dla nas wszystkich informacje bardzo dobre i dziękujemy tutaj jako szpital naszym beneficjentom.” – podziękował dr Robert Szlachciński.

„Ponad 3 miliony 200 tysięcy sprzętu i środków ochrony indywidualnej przekazanych przez Samorząd Województwa dotychczas, od początku pandemii, dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, a tak naprawdę dla społeczności Ziemi Tomaszowskiej. To nie jest ostatnie słowo, tu, jak sygnalizował to pan Marszałek, Tomaszowskie Centrum Zdrowia, powiat tomaszowski, miasto Tomaszów, ma przyznane kolejne środki, przede wszystkim w zakresie materiałów i środków ochrony indywidualnej, które na ten rok mają być dostarczone do Tomaszowskiego Centrum. Jest to kwota rzędu dwóch milionów 900 tysięcy złotych, uzgodniona i zapotrzebowana przez Tomaszowskie Centrum przed powiat tomaszowski. Zaakceptowana przez Zarząd i Sejmik Województwa Łódzkiego.” – powiedział Marek Pastusiak – dyrektor Departamentu Administracji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.