Zakończenie roku szkolnego w SP Nr 14

460

Autor: SP Nr 14 im. Orła Białego

Zakończenie roku szkolnego odbyło się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Pierwsi żegnali rok szkolny uczniowie klas I-III , następnie uczniowie IV-VII i jako ostatni uczniowie klas ósmych. Podczas części oficjalnych Pani Dyrektor Ewa Brzezińska zapoznała uczniów z listem Prezydenta Miasta Pana Marcina Witko, podsumowała kończący się rok szkolny oraz podziękowała wszystkim za pracę w czasie epidemii. Podczas części oficjalnych wręczano uczniom nagrody książkowe i stypendia motywacyjne. Kończąc uroczystość Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom , nauczycielom i rodzicom , spokojnych , zdrowych i bezpiecznych wakacji. Druga część zakończenia roku szkolnego odbywała się w klasach w których uczniowie otrzymali świadectwa z rąk wychowawcy klasy.