Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS

246

Emeryci składają do ZUS wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Tymczasem większość z tych wniosków nie ma żadnych podstaw i poskutkuje odmową przeliczenia emerytury.

 Wpływają do nas na przykład wnioski o przeliczenia dotychczasowych emerytur w związku z nowymi tablicami od niepracujących emerytów z tzw. starego systemu, czy niepracujących osób, które mają emeryturę z tzw. nowego systemu i już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia. Te osoby otrzymają odmowę przeliczenia, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic średniego dalszego trwania życia jest niemożliwe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przeliczenie wysokości emerytury może nastąpić tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jest to możliwe na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.

Nowe tablice tylko do części świadczeń

Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice średniego dalszego trwania życia są kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytur ustalanych według nowych zasad. Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., mają jednak zastosowanie tylko do części świadczeń.

Chodzi o emerytury ustalane według nowych zasad dla osób, które spełnią warunki do ich uzyskania (wiek 60 lub 65 lat) między kwietniem 2021 a marcem przyszłego roku. Mogą  to być również osoby, które warunki do emerytury ustalanej według nowych zasad spełniły już wcześniej, ale dopiero teraz w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wystąpią o ustalenie tej emerytury.  

 Kolejna grupa, to osoby mające już ustalone prawo do tzw. nowej emerytury, które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu, od którego przyznano im świadczenie i zgłaszają obecnie wniosek o tzw. doliczenie składek, zapisanych na ich koncie po dniu ustalenia prawa do emerytury. – Gdy taka osoba złoży wniosek o doliczenie składek  w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wówczas  przy obliczeniu kwoty dotyczącej tylko tej części doliczanej, zastosujemy średnie dalsze trwanie życia z  aktualnych tablic. Taki wniosek może być złożony raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia. 

Aktualnie obowiązujące tablice trwania życia zastosujemy również w przypadku osoby, której wprawdzie ustaliliśmy w poprzednich latach prawo do nowej emerytury ale wypłata świadczenia została zawieszona z powodu kontynuowania zatrudnienia u pracodawcy, u którego wnioskodawca pracował przed dniem nabycia prawa do emerytury i która w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. zakończy zatrudnienie. Taka osoba nie miała ustalonej ostatecznej wysokości emerytury, gdyż takie ustalenie  następuje dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia. Jeżeli więc wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w związku z zakończeniem zatrudnienia zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., czyli w okresie obowiązywania aktualnych tablic trwania życie, kwotę emerytury obliczymy z zastosowaniem tablic obowiązujących w dacie złożenia wniosku i porównamy z tablicami obowiązującymi w dniu, w którym wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny oraz wybierzemy wariant najkorzystniejszy dla wnioskodawcy.

Zgodnie z tablicami Głównego Urzędu Statystycznego nastąpił spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. W tej sytuacji wyliczanie wysokości emerytur jest korzystniejsze niż w poprzednich latach. Nie oznacza to jednak, że wszyscy skorzystają z nowych tablic i będą mogli liczyć na korzystniejsze przeliczenie świadczenia.

Więcej o możliwościach podwyższenia emerytury.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego