Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w I LO

841

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

Od siebie trzeba wymagać najwięcej” Kardynał Stefan Wyszyński

Dzień 1 września 2021 roku zapisze się złotymi zgłoskami w historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w murach naszej szkoły uświetnili znamienici goście: Marszałek Senior Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Antoni Macierewicz, Poseł na Sejm –  Robert Telus, Wojewoda Łódzki –  Tobiasz Bocheński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Zbigniew Ziemba, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Ewa Wendrowska, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – Janusz Ciesielski, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flejszar, Łódzki Wicekurator Oświaty – Andrzej Krych, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim – Tomasz Trzaskacz, Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Mariusz Węgrzynowski, Radni Rady Powiatu z Przewodniczącą Wacławą Bąk, Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego-  Marcin Witko, Radni Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z Przewodniczącym Krzysztofem Kuchtą, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu – Beata Stańczyk wójtowie gmin, dyrektorzy tomaszowskich szkół, placówek kulturalnych, przedstawiciele duchowieństwa,  służb mundurowych, związków zawodowych. Zaszczycili nas również przedstawiciele instytucji współpracujących, wspierających na co dzień szkołę i nasze miasto.

Inaugurację roku rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych wszystkich tomaszowskich szkół. Po odśpiewaniu hymnu państwowego zgromadzonych gości przywitała Dyrektor Ewa Męcina, przypominając historię szkoły i jej wybitnych absolwentów. W części oficjalnej zabrała głos Naczelnik  Wydziału Edukacji i Sportu  – Beata Stańczyk, żegnając laudacjami odchodzącą na emeryturę  Magdalenę Fałek  -Dyrektora ZSP nr 6 i niezwykle ważną dla społeczności naszej szkoły  – Wicedyrektor  Annę Dudek.  Pan Starosta Mariusz Węgrzynowski oficjalnie przekazał dziś Dyrektor Ewie Męcinie powierzenie obowiązków Dyrektora I LO  w Tomaszowie Mazowieckim.

Otwarcie roku szkolnego zainicjowała transmisja  przemówienia Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, który zwrócił się do społeczności I LO i wszystkich zebranych gości. Następnie przemawiali  zaproszeni goście.  Jako pierwszy głos zabrał Marszałek Senior – Antoni Macierewicz, kolejno potem przemawiał Wojewoda Łódzki – Tobiasz Bocheński, a po nim Kurator Łódzki – Waldemar Flejszar. Ich przemówienia były „żywą lekcją” historii Polski niezwykle ważną dla uczniów szkoły. Inaugurację uświetniła część artystyczna, której autorkami były  Dyrektor Ewa Męcina i  Wicedyrektor Monika Laudy. Forma piosenek połączonych z recytacją spotkała się z uznaniem zebranych, aplauzem publiczności. Podczas uroczystości wystąpili: śpiewający – Zuzanna Bibrowska, Justyna Borkowska, Zuzanna Borowska, Jan Gluźniewicz, Hanna Jagodzińska, Zofia Jagodzińska, Lena Karp, Anita Kępa, Zuzanna Król, Patrycja Piechna, Natalia Staszek, Aleksandra Szperna, Zuzanna Walter, Adrian Wymysło, recytatorzy Anita Kępa, Krzysztof Kubacki, prowadzący – Jakub Andelt, Piotr Wojtaszczyk, oprawa taneczna – Weronika Skorupa, nagłośnienie Aleksander Było,  Aleksandra Milczarek, Piotr Obara. Dalsza część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojennym, upamiętniając 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, walk w obronie Tomaszowa Mazowieckiego. Uroczystości inauguracyjne  zakończyła msza święta w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Dzisiejsza uroczystość na długo pozostanie w naszej pamięci, a na zawsze zapisała się w historii naszej szkoły. Dziękujemy wszystkich gościom za przybycie.