STOP! Uzależnieniom

387

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

W dniu 19 listopada przedstawiciele naszej szkoły: Brayan Kwiatkowski – kl. 8d, Katarzyna Stefańska – Rada Rodziców, Alicja Łakomska – pedagog szkolny, reprezentowali społeczność uczniowską, rodziców i nauczycieli podczas konferencji połączonej z panelem dyskusyjnym pod tytułem „STOP! UZALEŻNIENIOM” zorganizowanym przez Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz Fundację „Aby nikt nie zginął”.

Praca wszystkich zaproszonych, spowoduje wypracowanie w ramach opracowywanego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2021 rok i Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2022 – 2024. W najbliższy piątek 26.11.2021 r. odbędzie się druga część panelu dyskusyjnego i podsumowanie działań.