I LO – Srebrna Szkoła

365
Foto: I LO

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

Wielki sukces uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego – w rankingu liceów i techników organizowanych przez kapitułę Perspektywy osiągnęliśmy pozycję 319. Zdobycie tytułu SREBRNEJ SZKOŁY wynika z dobrej współpracy grona pedagogicznego, uczniów oraz władz samorządowych dbających o jak najlepsze warunki kształcenia. Cieszymy się z tego wielkiego wyróżnienia, jakim jest znalezienie się wśród 500 najlepszych szkół w Polsce. Dla nauczycieli pracujących w naszej szkole szczególnie ważny jest duży progres – w 2019 roku zajmowaliśmy 433 miejsce, w 2020 roku 513 miejsce, w 2021 roku 447 miejsce, a obecnie 319 miejsce. Nasz wynik 45,04 jest niewiele niższy od wyniku szkół, które znalazły się w pierwszej dwusetce i osiągnęły wskaźnik 49. Na wartość wskaźnika składają się wyniki z trzech obszarów efektów kształcenia: wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów rozszerzonych (45%), wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki olimpiad (25%).

Do sporządzenia raportu wykorzystywane są dane ze źródeł zewnętrznych: CKE i komitetów głównych olimpiad przedmiotowych.

Na uwagę zasługuje fakt, że w rankingu biorą udział szkoły małe, w których do matury przystępuje co najmniej 12 uczniów oraz takie jak I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego , gdzie maturę pisało 176 uczniów. Trudno zatem porównywać wyniki dwóch tak różnych zespołów. Cieszy nas, że nasi maturzyści rocznik 2021 , dzięki którym osiągnęliśmy tak wielki sukces, uzyskali z każdego przedmiotu maturalnego wyniki powyżej średniej krajowej, a w skali staninowej (1-9)  wynik 6, a z niektórych przedmiotów, np. język polskich wynik 7 staniny.