Plac w pięć lat

526

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania placu Kościuszki. Spośród trzech ofert komisja konkursowa wybrała projekt /patrz zdjęcia/ zaproponowany przez studentów architektury Politechniki Warszawskiej: Joannę Wudarczyk i Andrzeja Pachowskiego. W wizji projektantów, centralne miejsce Tomaszowa, to nie dwa parkingi lecz żywe miejsce spotkań, dokonywania zakupów, ale również rozrywki, odpoczynku. Stąd, na placu i amfiteatr, i zegar słoneczny, i wreszcie wzbudzające największe emocje, wyeliminowanie ruchu samochodowego przez przeniesienie go do tunelu.

Czy wizja architektów przemieni się w realną rzeczywistość? Zależy to głównie od dwóch spraw: pierwszą są pieniądze, drugą – społeczna akceptacja przyjętego przez władze projektu. O ile, zdaniem prezydenta, sprawa środków nie stanowi poważnego problemu (środki unijne, własne miejskie i środki współinwestorów prywatnych), o tyle ze społeczną akceptacją może być różnie. Już wkrótce rozpocząć się ma ogólnomiejska debata na ten temat, projekt przewidziany do realizacji wystawiony będzie w centrum. Dziś oglądać go można w internecie. Przyłączamy się do niej rozpoczynając dyskusję na naszej stronie.