159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

119

Autor: ZSP Nr 3 im. Jana Pawła II

W piątek, 21 stycznia 2022 r., uczniowie klas: 1 Tb, 1 Ta, IV Tb wraz z nauczycielami, p. Iwoną Krzciuk i p. Moniką Wieteską,  uczestniczyli  w obchodach 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Sanktuarium św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, a następnie zostały złożone kwiaty pod obeliskiem „W hołdzie uczestnikom Powstań Narodowych” zlokalizowanym na Skwerze Powstańców przy ul. Mościckiego.