Pierwsi emeryci i renciści otrzymali nadpłatę podatku

431

Pierwsi emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920 zł -12 800 zł, wraz ze świadczeniem za luty otrzymali zwrot nadpłaconego podatku za styczeń.

Wyrównania otrzymali już emeryci i renciści, których wypłata świadczeń wypada na 1 dzień miesiąca (1 lutego). ZUS będzie przelewał kolejne środki – zgodnie z terminami wypłaty świadczeń. Emeryci i renciści otrzymają zwrot na mocy rozporządzenia Ministra Finansów.

Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków czy podań.

Wyrównanie w lutym br. na łączną kwotę 41,7 mln zł otrzyma blisko 430 tys. osób.

Według danych ZUS 8,2 mln osób (95,1 proc. ogółu emerytów) ze świadczeniem do 4920 zł brutto – po wprowadzeniu Polskiego Ładu zyska wyższą wypłatę na rękę.

7 stycznia Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920 zł-12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach.

Oznacza to, że dla tej grupy świadczeniobiorców (4 920 zł-12 800 zł) wprowadzenie Polskiego Ładu jest neutralne. Nic nie stracą, emerytury i renty nie będą pomniejszanie.


Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu roczna kwota dochodu wolnego od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Wzrośnie też do 120 tys. zł pierwszy próg podatkowy. Kolejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej – nie będzie pomniejszała zaliczki na podatek.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego