Działania oświatowe ułatwiające adaptację – pomoc dzieciom z Ukrainy

614

Autor: Urząd Miasta

Napływ uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy to także konieczność zapewnienia ich dzieciom dostępności do nauki w szkołach i w przedszkolach oraz do zajęć pozalekcyjnych w miejskich instytucjach kultury. Placówki oświatowe przygotowują szeroką ofertę edukacyjną, która ułatwi proces asymilacji ukraińskich dzieci.

W tomaszowskich Zespołach Szkolno-Przedszkolnych podejmowane są odpowiednie działania. Dla uczniów z Ukrainy prowadzi się pogadanki i lekcje wychowawcze ułatwiające adaptację i poradzenie sobie z wojenną traumą. Cały czas w placówkach oświatowych odbywa się zbiórka darów dla walczącej Ukrainy.

Zostały również przygotowane programy zajęć dydaktycznych, m.in. zajęć edukacyjno-zabawowych w klasach młodszych, których celem jest integracja z kolegami z Ukrainy, dodatkowe zajęcia z języka polskiego, nauka podstawowych zwrotów w języku ukraińskim i polskim, zabawy muzyczno-ruchowe i plastyczne z elementami obu kultur – polskiej i ukraińskiej. W kącikach zainteresowań w placówkach przedszkolnych umieszcza się obok polskich nazw przedmiotów także nazwy ukraińskie. Opracowuje się również tematyczne, dwujęzyczne gazetki ścienne. Planowane są zajęcia specjalistyczne dla uczniów z Ukrainy (pogadanki, prelekcje, lekcje wychowawcze, na lekcjach informatyki uczniowie przygotują prezentację dotyczące m.in. kultury, historii, obyczajów Ukrainy). Dyrekcja i kadra szkolna stara się włączyć do opieki nad uchodźcami z Ukrainy szkolny wolontariat, organizuje dla nich indywidualną opiekę społeczno-pedagogiczną, a także tzw. „klasową integrację”. Zaplanowano ponadto szereg zajęć ruchowo-sportowych i rekreacyjnych, wspólne wycieczki po okolicy, itp.

Dzieci z Ukrainy będą mogły także liczyć na wsparcie psychologiczne i pomoc pedagogiczną (konsultacje z pedagogiem, zajęcia świetlicowe, a w razie potrzeby na kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie wsparcia psychologa). Szkoły zorganizują wyżywienie oraz kiermasze, z których dochód będzie przeznaczony na wsparcie dzieci z Ukrainy.