PTT Groty Nagórzyckie Najlepszym Produktem Turystycznym Roku w Województwie!

72

Autor: MCK

We wtorek (6 grudnia) Podziemna Trasa Turystyczna Groty Nagórzyckie działająca w strukturze Miejskiego Centrum Kultury została wytypowana przez Regionalną Organizację Turystyczną jako Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury – Jacek Paprocki wraz z kierownikiem Działu Rozwoju Turystyki MCK – Kingą Maciaszczyk-Bednarek tego dnia uczestniczyli w wydarzeniu, które odbyło się w Parku Rozrywki Mandoria i osobiście odebrali wyróżnienie. PTT Groty Nagórzyckie wraz z  Muzeum Miasta Łodzi zostały wybrane i nagrodzone spośród wielu zgłoszeń z całego województwa. Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych pracowników.