Eliminacje okręgowe XLIX Olimpiady Historycznej

416

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

14 stycznia na Uniwersytecie Łódzkim odbyły się pisemne eliminacje okręgowe XLIX Olimpiady Historycznej. Reprezentowało nas czworo uczniów: Piotr Zwardoń (IV hum) i Sonia Porczyk (II h-d) pisali prace z historii XX wieku: „Scharakteryzuj i oceń politykę mocarstw wobec Polski podczas II wojny światowej”. Anna Wiśniewska (III men) i Hanna Koścista (II h-d) pisały na temat z epoki nowożytnej: „Scharakteryzuj i oceń politykę zagraniczną dwóch ostatnich Jagiellonów”.

Za niecałe dwa tygodnie odbędą się egzaminy ustne.

Uczniów przygotowywali Pani Katarzyna Kozioł-Machel i Pan Maciej Błaszczyk.