Miasto z Certyfikatem Samorządu Przyjaznego Rodzinom

357

Autor: Urząd Miasta

Miasto otrzymało Certyfikat Samorządów Przyjaznych Rodzinom i tym samym znalazło się wśród pierwszych ośmiu samorządów, które ukończyły proces certyfikacji prowadzony przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus.

Związek Dużych Rodzin analizując rozwiązania funkcjonujące w innych krajach UE przygotował program Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinom. Prowadzenie certyfikacji ma na celu rozpowszechnienie idei podnoszenia jakości stanowionej polityki rodzinnej. Przygotowane raporty – dokumenty o charakterze strategicznym będą miały długofalowe skutki, ale przede wszystkim będą miały także wpływ na zbliżenie pomiędzy instytucjami, urzędnikami i obywatelami.

Ogólne minimalne kryteria dla samorządów chcących dołączyć się do sieci certyfikowanych samorządów przyjaznych rodzinie opierają się na spełnieniu co najmniej pięciu, wśród których jest m.in. zaangażowanie do polityki społecznej miasta stowarzyszeń rodzinnych, usługi dla rodzin (edukacja rodzicielska, usługi opieki nad dziećmi, wsparcie rodziny, w tym osoby starsze, mediacje, poradnictwo itp.)., świadczenia rodzinne (dodatki, podatki, bilety na transport, muzea, usługi komunalne, usługi publiczne, plan lub strategia dla rodzin i polityki młodzieżowej, polityka przyjazna rodzinie dla mieszkańców pracujących zawodowo (równowaga między pracą a rodziną, elastyczny czas pracy itp., polityka mieszkaniowa dla rodzin, otoczenie przyjazne rodzinie (parki, urbanistyka przystosowane dla rodzin z dziećmi itp.), imprezy, pikniki rodzinne.

Miasto zostało docenione za działania związane m.in. z budową nowoczesnego żłobka i wprowadzonymi ulgami za pobyt, organizowanie wydarzeń plenerowych dla rodzin, projekt Mieszkanie TM Plus, działalność Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z nieodpłatnymi usługami finansowanymi ze środków własnych gminy, ulgi związane z funkcjonowaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, program Rodzina 3 Plus realizowany w ramach Karty Tomaszowianina, inwestowanie w infrastrukturę dostępną dla rodzin z dziećmi (w tym zaplanowane kolejne inwestycje w tym obszarze), utrzymywanie standardu niskich opłat za obiady dla uczniów w szkołach.