Współpraca Powiatu Tomaszowskiego z tomaszowskim Oddziałem ZUS

510

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 31 stycznia 2023 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja prasowa dotycząca współpracy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie z tomaszowskim Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 „Proszę Państwa, pani dyrektor Beata Pawlińska-Wiak, dzisiaj zaprezentowała w takiej pigułce najważniejsze tematy, które są na dzisiaj aktualne, ważne dla mieszkańców naszego powiatu, ale również zapowiedziała zacieśnienie tej współpracy pomiędzy ZUS-em a Starostwem Powiatowym. I tutaj już dzisiaj możemy Państwa zaprosić na kolejną konferencję, która się odbędzie już z razem ze współpracownikami pani Dyrektor. Zaprosimy tomaszowskich przedsiębiorców, tych wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność na terenie naszego powiatu, żeby można było szczegółowo przedstawić te wszystkie sprawy związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. To, co jest niezwykle istotne, będziemy chcieli przekazywać, i prosimy o to najlepszych specjalistów, na czele z panią Dyrektor, że właśnie takie informacje bezpośrednio naszym przedsiębiorcom na początek można było przekazać. Oczywiście w dalszej kolejności będą też inne grupy społeczne. Tutaj dopraszam na te konferencje. Chcielibyśmy przybliżyć w pełni działalność ZUS-u, który jest otwarty na współpracę z naszymi mieszkańcami i często brakowało tego bezpośredniego kontaktu, takiego zbliżenia, w takiej właśnie formule, żeby można było wyjść naprzeciw tym wszystkim zapytaniom, które się pojawiają. Tak że, pani Dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą obecność. Dziękuję pani Elżbiecie Łojszczyk – członkowi Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, i dziękuję oczywiście Państwu za to, że chcieliście uczestniczyć w tej konferencji prasowej i przekazywać jakże ważne informacje dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego.” – podziękował za spotkanie Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego i już zasygnalizował przygotowanie kolejnych konferencji, tym razem z udziałem zainteresowanych mieszkańców naszego powiatu. 

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej    dotyczącej współpracy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z tomaszowskim Oddziałem ZUS, która odbyła się we wtorek, 31 stycznia 2023 roku, w Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim W czasie konferencji Elżbieta Łojszczyk przybliżyła szczegóły Olimpiady „Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych”, której etap wojewódzki odbędzie się w naszym mieście w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica 7 marca 2023 roku. 

Olimpiada wiedzowa z zakresu ubezpieczeń społecznych jest organizowana od 2014 r. i od początku istnienia wzięło w niej udział ponad 248 tys. uczniów, z ponad 7 265 szkół z całej Polski. Stanowi ona zwieńczenie projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, który posiada rekomendacje Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz patronat honorowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki.

W 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej doceniło rangę edukacyjną i prestiż Olimpiady. Dlatego też to przedsięwzięcie od kwietnia 2020 r. znalazło się w wykazie olimpiad tematycznych. Tym samym od roku szkolnego 2021/2022 laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę w zakresie kwalifikacji EKA.04. oraz na technika ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05.

Od początku istnienia projektu każdego roku uczestniczy w nim blisko 1000 uczniów z tomaszowskich szkół średnich.

II etap Olimpiady wyłoni drużynę reprezentującą województwo łódzkie w zmaganiach centralnych. Uczestniczyć w nim będzie 66 uczniów, w trzyosobowych drużynach, z 22 najlepszych szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego, które zakwalifikowały się do II etapu poprzez eliminacje szkolne.  W etapie szkolnym wzięło udział 2 596 uczniów z 60 szkół z terenu województwa łódzkiego, w tym 664 uczniów z tomaszowskich szkół. Łącznie do etapu szkolnego z terenu podlegającego tomaszowskiemu Oddziałowi ZUS przystąpiło  1060 uczniów z 17 szkół średnich z Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, Rawy Mazowieckiej, Radomska, Białej Rawskiej, Wolborza.

Do II etapu zakwalifikowały się m.in. I LO im. Jarosława Dąbrowskiego, II LO im. Stefana Żeromskiego, ZSP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ZSP nr 2 im. Stanisława Staszica, ZSP nr 8. Po raz drugi w historii olimpiady etap wojewódzki dla województwa łódzkiego będzie organizowany w naszym mieście. Pierwszy raz uczniów z naszego województwa gościliśmy w Tomaszowie Mazowieckim w 2017 r. Co istotne, na przestrzeni ośmiu edycji Olimpiady, aż pięciokrotnie II etap wygrywali uczniowie z tomaszowskich szkół. Od 2019 r. Jednym z członków Komisji Centralnej jest Pani Bożena Stec – nauczyciel przedmiotów zawodowych od lat pracująca w ZSP nr 2 im. Stanisława Staszica.

Podczas konferencji Beata Pawlińska-Wiak omówiła najważniejsze sprawy, jakimi w tym momencie zajmują się pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Były to: mLegitymacje, Polski Bon Turystyczny, obowiązek posiadania PUE dla przedsiębiorców, wnioski o 500 Plus na kolejny czas i cykl szkoleń dla przedsiębiorców.

Na zdjęciu: Beata Pawlińska-Wiak – dyrektor Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, podczas konferencji prasowej    dotyczącej współpracy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z tomaszowskim Oddziałem ZUS, która odbyła się we wtorek, 31 stycznia 2023 roku, w Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

mlegitymacja  

Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć jest zmiana w zakresie legitymacji emeryta-rencisty. Od stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty są wydawane w formie elektronicznej. Można z nich korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać legitymacja emeryta-rencisty.

 Elektroniczną wersję mLegitymacji mogą pobrać nie tylko osoby, które przeszły na emeryturę w styczniu. Dostępna jest również dla tych, którzy mają tradycyjną plastikową legitymację.

Oczywiście emeryci lub renciści, którzy chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą mogli ją otrzymać ale będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek (formularz ERL). Natomiast legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 r., są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

mLegitymacja działa tak jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. ze zniżek do biletów.

Jednocześnie odpowiadając na pytanie czy seniorzy zaakceptują taką zmianę chcę zauważyć, że wbrew wielu obiegowym opiniom polscy seniorzy są gotowi  na cyfryzację i chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań. W całym kraju pobrało ją już ponad 128 tys. osób. W tej grupie 60 procent stanowią kobiety a 40 mężczyźni. W województwie łódzkim dokument pobrało ponad 7 100 osób.

•  najwięcej świadczeniobiorców, którzy pobrali mLegitymację, jest w grupie wiekowej 62-72 lata (ok 60%), następnie w grupie 52-62 lata( 20%) oraz 72-82 lata (10%)

•  największą grupę wśród świadczeniobiorców, pobierających mLegitymację, stanowią emeryci (84%)

•  najwięcej mLegitymacji zostało pobranych w 4 województwach: śląskim, mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim, najmniej w podlaskim i świętokrzyskim. Łódzkie na 7 pozycji.

– Polski Bon Turystyczny

Na 261,6 tys. bonów turystycznych przyznanych na terenie województwa łódzkiego, aktywowano ich już niemal 227 tys., czyli blisko 87 %. 

Bez aktywacji nadal pozostaje ok. 34,8 tys. bonów na kwotę 22,4 mln zł.

Biorąc pod uwagę, że spośród aktywowanych bonów, nie wszystkie zostały wykorzystane do końca, mieszkańcom województwa łódzkiego pozostało jeszcze do wydania 42,6 mln zł. 

Dzisiejsza konferencja to także dobry moment aby przypomnieć, że program Polski Bon Turystyczny potrwa do 31 marca 2023 roku. Bonem można zapłacić za usługi hotelarskie, takie jak pobyt w hotelu, pensjonacie, campingu czy gospodarstwie agroturystycznym lub imprezy turystyczne, zimowiska czy jednodniowe wycieczki bez noclegu. Możliwe jest także opłacenie Polskim Bonem Turystycznym zaliczki na usługi turystyczne, które odbędą się w późniejszym terminie, np. przyszłoroczne wakacje.

Tak więc warto pamiętać, że płatności bonem można dokonać tylko do końca marca br., natomiast usługa opłacona bonem w tym terminie, może być zrealizowana później.

Aktywacja bonu odbywa się poprzez platformę PUE ZUS. Wszystkie informacje dotyczące programu oraz mapa obiektów przyjmujących płatności Polskim Bonem Turystycznym są dostępne na stronie internetowej bonturystyczny.polska.travel

·        od 1 stycznia 2023 r.  obowiązek posiadania PUE  przez Przedsiębiorców 

 Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dla tych Płatników, którzy nie dopełnili tego ustawowego obowiązku do końca grudnia ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych założył profil techniczny oczywiście pod warunkiem, że posiada w swojej bazie numer telefonu komórkowego lub adres email podany przez Płatnika. 

W takim przypadku powiadomienie o założeniu profilu technicznego przesłano w formie maila lub sms-a.

Należy pamiętać, że profil utworzony przez ZUS nie jest aktywny do czasu dokończenia przez Płatnika procesu rejestracji. Aby móc się zalogować na swoje konto płatnika na PUE ZUS, trzeba uzyskać dane do logowania – login PUE oraz jednorazowe hasło. Aktualnie taką informację można uzyskać podczas wizyty w placówce ZUS lub podczas e-wizyty, po potwierdzeniu swojej tożsamości.

Przypominam, że Płatnik może udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego. Aby upoważnić taką osobę do profilu płatnika na PUE ZUS, trzeba dla niej złożyć pełnomocnictwo w ZUS. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza PEL. Osoba upoważniona powinna mieć wcześniej założone swoje konto PUE ZUS.

Ci z Państwa, którzy staną się płatnikiem składek po 1 stycznia 2023 r., powinni samodzielnie zarejestrować swoje konto na PUE ZUS lub kogoś do niego upoważnić. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku  ZUS założy profil na PUE ZUS automatycznie, zgodnie z przepisami i również w tym przypadku będzie on wymagał dokończenia procesu rejestracji.

Z danych statystycznych na 30 stycznia 2023 r., na terenie tomaszowskiego powiatu pozostało 179 Płatników bez aktywnego konta na PUE, w tym należy wyszczególnić 78 profili technicznych nadal nie aktywowanych przez Płatników oraz 101 Płatników bez profilu, ponieważ Zakład w swoich zasobach nie dysponuje ich numerem telefonu lub adresem mailowym. Tych 101 Płatników o konieczności rejestracji profilu zostało poinformowanych pismem wysłanym przez ZUS.
·        od 1 lutego można składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy

Od jutra tj. od 1 lutego 2023 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Przypominam, że świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych przez rodziców/opiekunów dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Nowością jest fakt, że od tego roku wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.) Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500+. Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy, który zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby dane można edytować i wprowadzić zmiany. 

Oczywiście jak do tej pory wnioski można wypełnić za pośrednictwem PUE ZUS, wtedy  jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to klient może w kreatorze wniosku pobrać ich dane (m.in. PESEL, data urodzenia) automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać danych ręcznie. Można skorzystać również z portalu Emp@tia albo bankowości elektronicznej.  W  takim przypadku  Zakład  założy profil PUE automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku. 

Świadczenie 500 plus przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wniosek o świadczenie  w takim przypadku należy  złożyć na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U.

Z danych statystycznych za 2022 r. ze świadczenia 500+ skorzystało na terenie Tomaszowa Mazowieckiego – 10 900 dzieci na łączną kwotę 37 mln 700 tys. zł;

– cykl szkoleniowy dla Przedsiębiorców

Chciałabym zapowiedzieć cykl szkoleniowy dla Przedsiębiorców, który będziemy realizować we współpracy ze Starostwem Powiatowym już od marca br. 

Przedsiębiorcy z terenu Powiatu Tomaszowskiego będą mogli poszerzyć swoją wiedzę m.in. z zakresu:

•        Rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń – pracownik, umowa zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej; 

•        Zasiłków z ubezpieczeń społecznych – obowiązki i uprawnienia pracodawców w procesie wypłacania zasiłków;

•        Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; 

•        Kiedy pracodawca i w jaki sposób powinien ustalić wysokość zasiłku; 

•        Na co pracodawca powinien zwrócić uwagę w procesie przyznawania i wypłat zasiłków – najczęstsze błędy, studium przypadków z praktyki; 

•        Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS i przez pracodawców; 

•        Dokumentacja przy zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego;

•        Osoby prowadzące działalność gospodarczą – warunki, uprawnienia i skutki skorzystania z ulgi na start, składek preferencyjnych oraz małego ZUS plus; 

•        PUE ZUS – funkcje dla płatnika składek;