Zostań czEKO Bohaterem

132

Autor: SP Nr 8

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na kwestię ochrony środowiska oraz propagowanie proekologicznych postaw wśród uczniów i młodzieży szkolnej.  Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie koncepcji projektu, który ma na celu rozwiązanie wybranego lokalnego problemu środowiskowego lub zwrócenie uwagi na lokalne i globalne problemy związane z ochroną środowiska. Projekt powinien prowadzić do trwałych, rzeczywistych efektów, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko i będą zwiększać świadomość ludzi.

Zostanczekobohaterem