Uroczystość odbioru nowej siedziby Urzędu Gminy, GOK-u i GOPS-u w Rzeczycy

344

Autor: Starostwo Powiatowe

W sobotę, 16 września 2023 roku, w Rzeczycy odbyła się uroczystość odbioru największej inwestycji zrealizowanej w gminie Rzeczyca, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom gminy przez wiele kolejnych lat. 

Uroczystość, którą poprowadziła Iwona Łuszcz-Krawczyk – zca Wójta Gminy Rzeczyca,  odbyła się w nowoczesnej, doskonale wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt sali widowiskowej. Spotkanie rozpoczęło się od występu Dominika Sutowicza –  tenoru Teatru Wielkiego w Łodzi i w Poznaniu. 

Następnie Marek Kaźmierczyk – Wójt Gminy Rzeczyca powitał zaproszonych gości, wśród których byli Między innymi: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leon Karwat – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Tomaszowskiego i Włodzimierz Justyna – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. 

„Panie Wójcie, szanowni Państwo, gmina Rzeczyca w ostatnich latach zmienia się i to nie tylko ten wyjątkowy, wspaniały budynek, czego gratuluję panu Wójtowi, ale gratuluję przede wszystkim mieszkańcom, bo to jest obiekt, który mieści w sobie nie tylko jedną instytucję związaną z Urzędem Gminy, ale pozostałe, które będą służyć kompleksowo mieszkańcom gminy Rzeczyca. Drodzy Państwo, rekordowe wyzwania, jeśli chodzi o drogi w przypadku Samorządu Powiatowego. I to są miliony złotych, które są inwestowane w większości przypadków są to nasze pieniądze, powiatowe, ale również są inwestycje we współpracy z panem Wójtem, za co serdecznie dziękujemy, bo mówimy o drogach powiatowych, jak i również środki z Urzędu Marszałkowskiego. 

Serdecznie dziękuję Państwu radnym, bo również taka inwestycja była, wspólny montaż finansowy trzech samorządów. Gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski pięknieje dzięki tej inwestycji, dzięki innym inwestycjom i dobra współpraca pomiędzy samorządem powiatowym a panem Wójtem, daje konkretną jakość, jeśli chodzi o te wszystkie działania związane z Ziemią Tomaszowską. 

Panie Wójcie, jeszcze raz serdecznie gratuluję, a tutaj chcieliśmy ofiarować prezenty. To jest obraz Matki Bożej w jej wizerunku Niepokalanego Serca. Powiat Tomaszowski w roku 2016 został zawierzony Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. I tutaj przekazujemy właśnie taki obraz panu Wójtowi, żeby można było zawiesić w siedzibie tego nowego budynku. Mam nadzieję, że księża poświęcą. To będzie wspaniała sprawa i niech Matka Boża opiekuje się mieszkańcami gminy. Niech czuwa nad tymi wszystkimi trudnymi sprawami. Również przekazujemy figurkę Świętego Antoniego. Święty Antoni jest zarówno patronem miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jak również Powiatu Tomaszowskiego i w tym wyjątkowym 2016 roku, zarówno Rada Miejska, jak i Rada Powiatu podjęły taką decyzję, żeby ten Święty był patronem całego powiatu, w tym również gminy Rzeczyca. Niech ci wyjątkowi patroni czuwają nad gminą Rzeczyca. Niech te wszystkie sprawy, które są często bardzo trudne, jak tutaj słyszeliśmy, przy tej budowie pomagają załatwiać pozytywnie. Życzę wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli spotykać się na takich uroczystościach, gdzie będziemy informować o wspólnych działaniach, ale również o tym wszystkim, co dobrego dzieje się na poziomie gminy Rzeczyca.” – pogratulował mieszkańcom gminy Rzeczyca Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego. 

Marek Kaźmierczyk podziękował wielu osobom, które angażowały się i pomagały, by nowa siedziba Urzędu Gminy powstała w Rzeczycy. Do tego budynku zostanie wkrótce przeniesiony nie tylko Urząd Gminy, ale też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury i biblioteka.  Budynek powstał w miejscu budynku dawnej Cepelii. 

Na zdjęciu: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas uroczystości odbioru nowej siedziby Urzędu Gminy, GOK-u i GOPS-u w Rzeczycy, która odbyła się w sobotę, 16 września 2023 roku,

Po części oficjalnej odbyło się zwiedzanie budynku. Na zakończenie wystąpiły zespoły Caryna i Oreada.