Konkurs dla filmowców-amatorów

400

Autor: Urząd Miasta

Ogłaszamy konkurs filmowy na przygotowanie filmu/spotu profilaktycznego z zakresu uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII i szkół ponadpodstawowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego. Termin nadsyłania prac – do 13 listopada 2023 r.

Zgłoszenie można przesłać pocztą na adres Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
97-200 Tomaszów Mazowiecki,
ul. P.O.W. 10/16,

lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
budynek C, parter, pok. 2
w godzinach pracy Urzędu.

Istnieje też możliwość przesłania filmu (link na gogle drive, dropbox lub podobnej platformy) na adres email: wsp@tomaszow-maz.pl wraz ze zgłoszeniem.

Zgłoszenia, które wpłyną po 13 listopada 2023 r. pozostają bez rozpatrzenia.

Konkurs organizowany jest w ramach działania 3 projektu „Rozmawiajmy bez przemocy” – Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Pliki do pobrania