Poszukiwany właściciel pieniędzy

97
Foto KPP Tomaszów Mazowiecki

Autor: aspirant sztabowy Grzegorz Stasiak KPP

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim poszukują właściciela pieniędzy, które zostały znalezione w rejonie Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Uczciwy znalazca gotówkę przekazał policji. Cała suma została zabezpieczona w depozycie. Właściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się do dzielnicowego asp. Tomasza Piaskowskiego

Pieniądze w różnych walutach zostały znalezione 30 stycznia 2024 roku na wysokości Salonu Sieci Komórkowej Orange w rejonie Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, a następnie przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Mundurowi poszukują właściciela gotówki. Osoba, która zgubiła gotówkę w wymienionych okolicznościach proszona jest o zgłoszenie się osobiście do Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Wandy Panfil 44  lub o kontakt telefoniczny z prowadzącym sprawę dzielnicowym aspirantem Tomaszem Piaskowskim – telefon 516 432 914.

Wzorowe zachowanie tomaszowianina jest przykładem godnym naśladowania. Przy okazji przypominamy, że powiedzenie ,, znalezione nie kradzione” może okazać się zgubne, bowiem znaleziona rzecz nie staje się naszą własnością.

Znaleziony przedmiot, należy:

– zwrócić prawowitemu właścicielowi
– zgłosić ten fakt do najbliższej jednostki Policji
– zgłosić do funkcjonującego w każdym powiecie Biura Rzeczy Znalezionych.

Przypominamy, że za przywłaszczenie znalezionych cudzych rzeczy ruchomych, grozi odpowiedzialność karna. Zgodnie z treścią artykułu 284 § 1 Kodeksu karnego : kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.