Ekostrefa Żeromskiego przy II LO

92

Autor: Starostwo Powiatowe

Kilka miesięcy temu szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości 84 814 zł na realizację zadania: „EKO-strefa Żeromskiego” przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja I”.

Celem powstania projektu ekostrefy jest możliwość zainteresowania uczniów szeroką problematyką stanu otaczającego nas środowiska, sposobami jego ochrony i uwrażliwienie młodych ludzi na negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. Ścieżka edukacyjna, która powstanie w ramach projektu, dostarczy wiedzy na temat aktualnych wyzwań środowiskowych, lokalnych i globalnych, wzmocni kompetencje uczniów, a także dostarczy nauczycielom inspiracji do prowadzenia ciekawych zajęć.

Na zdjęciu: wizualizacja zadania: "EKO-strefa Żeromskiego" przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach Programu Priorytetowego "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja I"

Założeniem projektu jest przeniesienie wszelkich aktywności młodego człowieka opartych na bezpośrednim doświadczaniu z sali szkolnej do naturalnego środowiska. Chcemy jak najbardziej rozszerzyć przestrzeń edukacyjną naszym uczniom, gdyż zbyt mała powierzchnia ogranicza potrzebę ruchu, swobodnego myślenia i działania. Naturalne środowisko jest idealną przestrzenią nauki i relaksu, uaktywniane są w nim wszystkie narządy zmysłów, dzięki czemu młodzież w sposób naturalny zdobywa wiedzę o otaczającym ją świecie.

Projekt opracowała Danuta Chojnacka – nauczycielka biologii w II LO.