1 dzień Chorzów – Planetarium, Wesołe Miasteczko

536

CHORZÓW – PLANETARIUM I WSEOŁE MIASTECZKO

Wyjazd ok. godziny 730. Po około  4 godzinach jazdy, w zależno¶ci od
godziny wstępów na seans w Planetarium, układamy program pobytu.
Na seans w Planetarium należy przeznaczyć około 1,5 godziny, je¶li poza
seansem uczestnicy pragn± zapoznać się z przyrz±dami astronomicznymi. Na
pobyt w wesołym miasteczku pozostaje około 2,5 godziny.
Ten czas
wystarczy na wykorzystanie kilku podstawowych i bezpiecznych atrakcji ujętych
w opłacie wstępu.
Wyjazd do domu ok. 1530 należy zaplanować tak, aby ze względów
bezpieczeństwa czas pracy kierowcy nie przekraczał 12 godzin od wyjazdu do
godziny powrotu.
 
Cena: 51 zł.
 
¦wiadczenia: transport, wstęp do planetarium i wesołego
miasteczka, ubezpieczenie NNW, parkingi.
KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW