TRASY TEMATYCZNE

535

Trasy tematyczne

 • ŁódĽ – spektakl teatralny poł±czony z lekcj± teatraln±-tajemnice teatru.
   
 • Geografia – geologia – astronomia. Ukształtowanie terenu ; doliny rzek , zalew na rz. Pilicy ingerencja człowieka by mieć zbiornik wody na potrzeby Łodzi i chronić przed powodziami. Skały piaskowcowe w Inowłodzu i Nagórzycach ( w nich groty po wydobywaniu piasku – na razie nie dostępne do grupowego zwiedzania wnętrza. Sk±d tyle piasku w okolicach Tomaszowa ?Było tu uj¶cie wielkiej rzeki do morza . W Inowłodzu kopalnia odkrywkowa chalcedonitu w Białej Górze piasku. Obserwatorium astronomiczne w L.O. im. Batorego w Piotrkowie Tryb. Nieco dalej Planetarium w Muzeum Techniki w Warszawie. Jednak największe wrażenie to seans w Planetarium w Toruniu , poł±czony ze zwiedzaniem piwnic Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika , także Planetarium w Chorzowie a przy wycieczce do Trójmiasta można zaplanować Frombork , gdzie mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik.
   
 • Biologia – ¦rodowisko – Ekologia. Elektrownia wodna w Smardzewicach, rekultywacja terenu po wyrobiskach kopalni piasku w Białej Górze, le¶na ¶cieżka dydaktyczna, dzikie brzegi Pilicy w Spalę , Muzeum – dział przyrodniczy, rezerwat Niebieskie ¬ródła, skansen rzeki Pilicy, oczyszczalnia ¶cieków i drzewa ¶cięte przez bobry, elektrownia olejowa w Tomaszowie M. Elektrownia wiatrowa w Studziankach, kopalnia węgla brunatnego i elektrownia węglowa w Bełchatowie.
   
 • ¬ródła energii elektrycznej – elektrownia wodna w Smardzewicach, wiatrowa w Studziankach, węglowa w Bełchatowie.
   
 • Przysposobienie Obronne – wizyta w jednostce wojskowej Kawalerii Powietrznej.
   
 • Przemysł w Tomaszowie Maz. i okolicy – dawne fabryki i rezydencje fabrykantów z zewn±trz , niektóre współczesne zakłady produkcyjne.
   
 • ¦rodki lokomocji – rejs szkunerem ( żaglowcem ) po Zalewie Sulejowskim, wozami do rezerwatu żubrów w Ksi±żu k/Smardzewic lub polnymi drogami w Bogusławicach, zajezdnia autobusowa , dworzec kolejowy , a przy okazji innych wycieczek – przejazd ciuchci± np. w Bieszczadach lub skansen kolejowy w Sochaczewie k/ Żelazowej Woli lub w Chabówce k/Rabki . Przejazd metrem w Warszawie i dworzec lotniczy Okęcie.
   
 • Gin±ce zawody i folklor – Opoczno ręczne krosna , kraszenie pisanek , udział w próbie lub występie zespołu folklorystycznego, Przedbórz – Muzeum Ludowe (kowalstwo, bednarstwo, garncarstwo, tkactwo)
   
 • Nasza wie¶ – maszyny rolnicze, zabudowania gospodarskie, prace w polu, nasiona, plony, hodowla zwierz±t, pejzaż mazowiecki
   
 • ¦wi±tynie różnych wyznań – Tomaszów Maz. – rzymsko – katolicki : dwupoziomowy p.w. NP Królowej Polski z kaplic± , w której prowadzone s± lekcje najnowszej historii Polski ( liczne tablice pami±tkowe , obrazy , fotografie upamiętniaj±ce walki o niepodległo¶ć Polski ) obok grób Nieznanego Żołnierza i kamień pami±tkowy Pomordowanych na Wschodzie. Ko¶ciół Ewangelicko – augsburski, (narodowy). Piotrków Tryb.-ko¶ciół farny, cerkiew, synagoga w niej biblioteka czę¶ć wyposażenia synagogi w Muzeum Ludowym w Przedborzu. Klasztory – Smardzewice – OO Franciszkanie , Nowe Miasto – OO Kapucyni , Rawa Maz. – OO Pasjonisci, Studzianna – bazylika OO Filipini.
   
 • Sport i rekreacja – Spała O¶rodek Przygotowań Olimpijskich (basen), Tomaszów stadiony, tor łyżwiarski, łyżworolki, kręgielnia, ¶ciana wspinaczkowa.
  Ponadto możliwo¶ć realizacji innych tras wg propozycji PT Pedagogów