Mała zmiana nazw?

766

Wg wnioskodawców – Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego – część ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (od ulicy Legionów w stronę Piotrkowa) powinna przyjąć nazwę ul. Wojska Polskiego.

Jak twierdzą pomysłodawcy Tomaszów był, jest i będzie silnie związany z wojskiem więc żołnierze powinni mieć w tym mieście swoją ulicę. Zmiana ta jest po części powrotem do starej nazwy, dlatego że jeszcze na początku lat 90-tych dzisiejsza ulica Piłsudskiego była właśnie ulicą Wojska Polskiego.

Można przypuszczać, że przeciętny tomaszowianin raczej nie odczułby z tego powodu jakiejś różnicy. Jednak nie do śmiechu będzie mieszkańcom
owej ulicy, którzy będą musieli ponieść konkretne koszty np. związane z wydaniem nowych dokumentów.

Przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej oraz ZBŻZiOR WP zaproponowali w swojej uchwale także nadanie nazwy „18-go stycznia” rondu, znajdującemu się u zbiegu ulic Popiełuszki, Spalskiej i Grota Roweckiego. Rondo to miałoby być wkrótce gruntownie przebudowane.

Jak wyjaśniają wnioskodawcy 18 stycznia 1945 roku jest jedną z ważniejszych dat w historii naszego miasta. Przypomnijmy, że jest to dzień wyzwolenia Tomaszowa spod hitlerowskiej okupacji.
 
O wszystkich ewentualnych zmianach zadecydują Radni Rady Miejskiej. Co ciekawe jednak, zgodnie z prawem unijnym, zmiana nazewnictwa ulicy w danej miejscowości winna być konsultowana z jej obywatelami.

A zatem, może wypadałoby najpierw spytać o zdanie samych mieszkańców?