PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

9704

Wiceprezydent Jan Żerek. 
mp 3 – plan – spotkanie 1
Czego dotyczą wnioski zgłoszone przez mieszkańców?
mp 3 – plan wnioski 2
Kiedy można się spodziewać uchwalenia planu przez Radę Miejską?
mp 3 – plan termin 3
W związku z brakiem planu wydawanie decyzji administracyjnych oznacza wydłużenie procedur.