ECCE HOMO – HAVEL

629

2 czerwca pojawi się w Tomaszowie by z rąk przedstawicieli Kapituły Orderu odebrać odznaczenie.

Najprawdopodobnie przyjedzie z żoną Dagmarą, którą Kapituła Ecco Homo uhonorowała nagrodą Virtuti et Merito.

O tym, kto honorowany jest tomaszowskim orderem decyduje pięcioosobowa Kpituła, w której zasiadają dożywotnio: Jan Ostrowski – dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, prof. Józef Lipiec – Uniwersytet Jagielloński prof. Zofia Zdybicka – KUL, Roman Pawlas – teolog ewangelicki oraz Dariusz Walczak – Kanclerz Kapituły Orderu Ecce Homo, dyrektor tomaszowskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.