Niebezpieczne odpady

698

Bezpłatna zbiórka obejmuje wszystkie rodzaje ogniw i małych akumulatorów za wyjątkiem akumulatorów kwasowo – ołowiowych (samochodowych i podobnych) objętych opłatami depozytowymi. Odpady powstające w wyniku działalności przemysłowej, bytowej i usługowej człowieka mają wpływ na styl, poziom życia i zdrowie społeczeństwa. Szczególnie trudnym ale też niezwykle pilnym problemem do rozwiązania jest gospodarka odpadami niebezpiecznymi lub innymi niż niebezpieczne do których zaliczamy zużyte i przeterminowane baterie i akumulatory małogabarytowe.

Firma zachęca do współpracy placówki oświatowe, instytucje, zakłady, przedsiębiorstwa, biura, urzędy i placówki handlowo – usługowe. W ramach tej współpracy firma Altvater rozstawi w wyznaczonych miejscach zbiórki odpowiednie pojemniki i logo REBA i SULO.