Tereny pod inwestycje

771

Na razie na tym obszarze miasto odkupiło od prywatnych właścicieli ok. 22 ha terenów. Część z nich przeznaczonych będzie pod budowę nowej drogi stanowiącej przedłużenie ul. Orzeszkowej. Tereny, o których mowa nie są łatwymi do przejęcia i scalenia gdyż rozdrobnienie tych gruntów jest silne. Obszar ok. 50 ha jest własnością ok.100 właścicieli, a niektóre działki mają zaledwie po kilka metrów szerokości. Tereny pod inwestycje są dla miasta niezbędne, jednak w Wydziale Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami nie chcą zdradzać, jakie kolejne tereny w mieście będą objęte  programem przejmowania i scalania.