Niech zapłonie Betlejemskie Światło Pokoju

713

Począwszy od 19 grudnia Światło za pośrednictwem naszych harcerzy wędruje po instytucjach, urzędach, placówkach oświatowych. Trafi także do szpitala oraz domów pomocy społecznej miasta i powiatu. Osoby, które chcą, aby w ich domach w święta Bożego Narodzenia zagościło Światło Pokoju mogą je odebrać w Komendzie Hufca ZHP przy ul. Polnej 12 w najbliższą niedzielę w godz. 9:00 – 18:00 oraz w dniu wigilii w godz. 9:00 – 14:00.