Kredyt pokryje deficyt

690

Na wniosek władz miasta uruchomiony został kredyt na pokrycie deficytu budżetowego. Jednak nie jest on tak wysoki jak zakładano w przetargu. Wynosi około dziesięciu milionów złotych. Zdaniem naszych władz zadłużenie miasta na koniec tego roku wyniesie z pewnością nie więcej niż 16 – 17 procent tegorocznego budżetu. To bezpieczny poziom długu – twierdzą władze miasta. – Będzie go można spłacić bez większego problemu.