Czy był to rok spełnionych obietnic?

708

 Zwłaszcza kwoty 18,5 mln euro, która ma być przeznaczona na rewitalizację miasta. Wizja rozbudowy infrastruktury oraz zmiany wizerunku Tomaszowa napawa mieszkańców pozytywną energią, choć na widoczne efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Toczy się walka o większe pieniądze. Chodzi o sumę 29 mln euro, która ma przyczynić się do poprawy życia  tomaszowian. Pieniądze mają pójść na budowę nowej i wymianę rozpadającej się kanalizacji w różnych częściach miasta. Miejmy nadzieję, że ostatecznie rozwiązany zostanie też problem brzydkich zapachów pochodzących z oczyszczalni ścieków, która ma być zmodernizowana.