Biernacki Michał

789

Działaność:

  • Lekarz miejski w Tomaszowie Mazowieckim
  • W czasie I WŚ pełnił funkcję lekarza szpitala zakaźnego
  • W kwietniu 1917 został wybrany do Rady Miejskiej, która pełniła swoje funkcje do marca 1919 r.
  • W roku 1920 zmobilizowany do służby sanitarnej w wojnie polsko-bolszewickiej (3)jednak w sierpniu podczas Cudu nad Wisłą był już w Tomaszowie
  • Po demobilizacji wraca do Tomaszowa dzieli swój czas pomiędzy – szpital, Kasę Chorych i szkołę
  • Na przełomie lat 20/30 organizuje Katolicki Uniwersytet Społeczny i Ligę Katolickiej Diecezji Łódzkiej
  • Od 1938 r. także pełnił funkcję lekarza przy 4 pułku artylerii ciężkiej
  • W roku 1939 współorganizuje szkole starszych harcerek i harcerzy do Harcerskiego Pogotowia Wojennego
  • We wrześniu 1939 w Szpitalu Ujazdowskiem w Warszawie
  • Podczas okupacji do jesieni 1944 prowadził ubezpieczalnię w Tomaszowie Mazowieckim


Imieniem Michała Biernackiego nazwana jest jedna z ulic Tomaszowa.