Niezbędny dowód rejestracyjny

677

– Nie mieliśmy jeszcze takiej osoby, której wniosek o zarejestrowanie pojazdu z zagranicy zostałby odrzucony – powiedziała Wiesława Hajkowska, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w Tomaszowie Mazowieckim. – Ustawodawca, wdrażając unijną dyrektywę, wykreślił przepis umożliwiający rejestrację auta na podstawie innego niż dowód rejestracyjny dokumentu, który potwierdza wcześniejszą rejestrację pojazdu za granicą. Bywa, że dla pojazdu zarejestrowanego wcześniej w danym państwie dowód rejestracyjny samochodu jest zatrzymywany, a w celu wywozu pojazdu właścicielowi wydawany jest dowód rejestracyjny tymczasowy. Jeżeli nie ma na nim adnotacji, że auto nie jest dopuszczone do ruchu, można na jego podstawie dokonać rejestracji. Jeśli zaś jest na nim informacja, że pojazd nie jest dopuszczony do ruchu, a dotyczy to np. aut przekazanych do kasacji, to w takiej sytuacji dokument nie może być uznany za wystarczający do przerejestrowania pojazdu w naszym kraju – podkreśla Wiesława Hajkowska.