Statut Miasta uchwalony

516
Dyskusja na temat Statutu Miasta zdominowała posiedzenie radnych podczas XXIV Sesji Rady Miasta, która odbyła się 27 lutego. Przypominamy, że statut miał zostać uchwalony na poprzedniej sesji, jednak pomysły radnych, co do zmiany w statucie, zaowocowały w coraz to nowe wnioski. Ze względu na to, że Komisja Statutowa nie przyjęła większości nowych wniosków, więc były one poruszane z zawziętością na obecnym spotkaniu.

Polemika wywiązał się wokół propozycji zakupu urządzeń do elektronicznego systemu głosowania (ESG), których zadaniem jest usprawnienie systemu liczenia głosów. Koszt takich urządzeń wynosiłby około 80 tysięcy złotych. Radny Tomasz Wawro uważa, że to niepotrzebny wydatek, a pieniądze mogłyby być spożytkowane na inny cel. A tajniki matematyki nie są obce przewodniczącemu Rady Miejskiej, który potrafi policzyć do 23.

Odmiennego zdania byli inni radni. Kumek uważa, że nie można uciec od postępu. Zapis w Statucie nie jest równoznaczny z rzeczywistym zakupem sprzętu, a jedynie jest otwartą furtką dla radnych przyszłej kadencji, którzy nie będą musieli zmieniać statutu Miasta, tylko po to, aby zakupić elektroniczny system głosowania.

Radny Mariusz Węgrzynowski postulował, aby materiały nagrywane na sesji były przechowywane, co najmniej 8 lat. Ponadto Radny chciał, aby statut zawierał punkt regulujący monitoring sesji, tzn., aby nagrania były umieszczane w telewizji lokalnej bądź w Internecie.

Wyżej wysunięte uwagi nie przeobraziły się w wnioski, zatem Statut został jednomyślnie pozytywnie przegłosowany. Jednak uparte dążenie do zachowania własnego zdania, nie zawsze podyktowana dobrem ogółu, a jednie prywatnymi koneksjami, doprowadza do niepotrzebnej i bezcelowej wymiany zdań, niewnoszącej nic znaczącego do dyskusji.