Namaluj Tomaszów

664
Uczestnicy projektu spotykają się w weekendy w celu malowania architektury miejskiej i pejzażu. Tym razem spotkanie odbędzie się 10 maja w Muzeum, o godzinie 10.00. Uwieńczeniem warsztatów będzie wystawa malarska, w parku miejskim, w ramach festiwalu ’’A może byśmy tak…, do Tomaszowa’’, z udziałem lokalnej społeczności, władz miasta oraz lokalnych mediów.

Projekt ,,Malować każdy może’’ jest zaplanowany 6-etapowo, na okres 6-ciu miesięcy. Pierwszy etap trwający na przełomie maja i czerwca zatytułowany jest „Portretowanie miasta”. W tym samym czasie odbywa się konkurs fotograficzny ,,Spotkania’’. Tematem konkursu będą mieszkańcy miasta w ich codziennym życiu, podczas pracy, zabawy, odpoczynku, nauki, itp. Konkurs ma być uzupełnieniem tematów malarskich, materiały fotograficzne dopełnią obraz miasta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu i zakończy się wspólną wystawą z malarzami w parku miejskim.

W lipcu zaplanowany jest III etap projektu, czyli dwutygodniowy plener malarski w Inowłodzu, dla około 25 osób. W trakcie trwania pleneru uczestnicy zaprezentują część swoich prac na wystawie towarzyszącej ,,Festiwalowi w krajobrazie’’.

W sierpniu planowane są weekendowe plenery wyjazdowe: Liciążna koło Inowłodza – 2-dniowy plener malarski, Ugorek koło Opoczna – 2-dniowy plener malarski, Spała – 2x 1-dniowy plener malarski

We wrześniu cykl wystaw malarskich podsumowujących cały projekt. Wystawy będą się odbywały w różnych miejscach, w różnych placówkach Tomaszowa i okolic. Będą one promocją działań malarskich, rysunkowych, fotograficznych, promocją projektu. Wystawy będą organizowane w takich miejscach, aby dotarły do jak najszerszego odbiorcy.

Głównym celem projektu ,,Malować każdy może’’ jest integracja malarskich grup twórczych w Tomaszowie oraz aktywizacja społeczności lokalnej w działaniach malarskich i rysunkowych. Malarze na ulicach Tomaszowa poprawią wizerunek miasta i jego atrakcyjność w oczach turystów.

Informację o miejscu i terminie następnych spotkań będzie można uzyskać w lokalnych mediach, O.K. "TKACZ" /0-44/724-51-92/ i u Mirosława Bernackiego /0-696-258-567/.