Niepełnosprawni w pracy

721
Powyższa kwota może być wykorzystana na przygotowania zawodowe, staże, prace interwencyjne, szkolenia, pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy.

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy oraz pracodawcy, którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne w pracy powinni zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 46 do pok. nr 6.

Środki na rehabilitację osób niepełnosprawnych pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.