O książkach pięknych i niezwykłych w Czytelni

595
„Książki piękne i niezwykłe, czyli o dwudziestowiecznych wydawnictwach artystycznych” to hasło spotkania, jakie odbędzie się w Czytelni MBP w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 20 maja (wtorek) o godzinie 15.00.

Dr Jacek Ladorucki jest adiunktem w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Inf. Naukowej UŁ, opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców (od 1999r.), redaktorem MaximoCum Studio: Komunikat Fundacji "Ocalić od zapomnienia".

Urodził się 13 września 1970 w Kole (woj. wielkopolskie). Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie Filologia polska specjalność „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa”. W roku 1998 podjął studia doktoranckie na wydziale Filologicznym UŁ, a w roku następnym został zatrudniony w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie pracuje do dziś jako adiunkt. W 2001 roku otworzył przewód doktorski, podejmując temat: „Książka poetycka. Powstanie, rozwój i cechy w latach 1891-1939” (promotor prof. dr hab. Janusz Dunin-Horkawicz). W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii (UŁ). Jest członkiem zarządu fundacji "Ocalić od zapomnienia".