Przybędzie koszy na terenie miasta

692
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2006 roku, jeden kosz uliczny powinien przypadać na każdy przystanek autobusowy i 150 metrów ulicy. Jednak ich ilość jest wciąż mała. Dlatego utrzymanie czystości i porządku ulicznego jest utrudnione.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 czerwca, podjęto uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Tomaszowskiemu 60 sztuk koszy ulicznych, oraz Województwu Łódzkiemu 30 sztuk koszy. Te ostatnie zostaną zamontowane na ulicach wojewódzkich na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Kosze powinny zostać przekazane do końca sierpnia bieżącego roku.

Podobne działania podejmowano w ubiegłym roku. Wówczas zakupiono 265 sztuk koszy ulicznych, z czego 13 zostało przekazane do użytkowania Województwu Łódzkiemu a 60 Powiatowi Tomaszowskiemu.

Koszenia trawy, sprzątania, podlewania, czyli utrzymania zieleńca, który znajduje się w pasie drogowym ulicy św. Antoniego (odcinek od ul. Tkackiej do Pl. Kościuszki), podjęła się Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki. Nad zieleńcem dotychczas sprawował opiekę Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.