Policjant, który mi pomógł

696
Ideą konkursu jest wyłonienie policjantów, którzy przyczynili się do zwalczania przemocy w rodzinie. Ponadto ma on na celu promowanie pozytywnych zachowań i umiejętności funkcjonariuszy pracujących z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Zgłoszenia przyjmowane są od osób indywidualnych, organizacji i instytucji. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.niebieskalinia.pl/konkurs bądź wysłać propozycję kandydatów do wyróżnienia na adres: Pogotowie „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres miejsca jego pracy wraz z uzasadnieniem zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 października.

Zwycięzców konkursu poznamy 20 listopada. Laureaci zostaną wyróżnieni nagrodą Komendanta Głównego Policji podczas międzynarodowego seminarium realizowanego w ramach wdrażania w Polsce Programu szczegółowego Unii Europejskiej Daphne III na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka na lata 2007-2013.

Wśród osób, które wzięły udział w konkursie i nadesłały zgłoszenia swoich kandydatów, zostanie rozlosowanych 10 nagród książkowych.
 
Konkurs objęty został patronatem Komendanta Głównego Policji.