Sportowo u żołnierzy

732
„Zawody warto powtórzyć i już w tej chwili organizatorzy podjęli decyzję, że w przyszłym roku takie zawody zostaną zorganizowane” w ten sposób imprezę sportową odbywającą się na boisku wojskowym w Tomaszowie w dniu 12 września podsumował z-ca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Grzegorz Wągrodzki.

Zawody w sportach obronnych to impreza organizowana w ramach uroczystości patriotyczno-religijnych odbywających się w Tomaszowie Mazowieckim z okazji rocznic wrześniowych 1939 roku. W dniu 5 września odbył się już I Marsz „Szlakiem Obrońców Tomaszowa Mazowieckiego z ’39 roku i Miejsc Pamięci Narodowej”.

Zawody sportowe miały na celu nie tylko podniesienie sprawności fizycznej tomaszowskiej młodzieży, ale również zapoznanie jej z najnowszym sprzętem wojskowym. Do tego służyły wystawy sprzętów zorganizowane przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej. „To co dzisiaj zaprezentowali: pokaz sprzętu wojowego, to z czym żołnierze mają do czynienia na codzień, niech to będzie przygrywka do tego, co możemy pokazać w dni następne, a więc zobaczymy śmigłowce w powietrzu, działania desantów, wysadzanie żołnierzy technikami linowymi” poinformował gen. bryg. pilot Dariusz Wroński, dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

W zawodach sportowych w klasyfikacji szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 3. Tuż za nim, na drugim miejscu znalazło się Gimnazjum nr 4. Natomiast Gimnazjum nr 2 zdobyło miejsce trzecie. W klasyfikacji szkół ponagimnazjalnych zwyciężył ZSP 2. Na drugiej pozycji uplasowało się III LO, a na trzeciej ZSP 1.

Organizatorami zawodów byli: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, III LO, Związek Strzelecki „Strzelec”, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.