Historia miasta oczami młodzieży

663
W sobotnie popołudnie sala wystawowa w tomaszowskim muzeum przeżyła oblężenie miłośników muz greckich Melpomeny i Talii, czyli patronek antycznych komedii i tragedii. Grupa teatralna „PSST! ZAGROŻENI” wystawiła sztukę pt. „Linia nr 220”.

Teatr „PSST! Zagrożeni” powstał w maju b.r. z inicjatywy uczniów II LO: Ariela Wojciechowskiego i Bartka Nawrockiego. 28 czerwca grupa teatralna zadebiutowała spektaklem plenerowym „Pozdrowienia z dna człowieczeństwa”. „PSST! Zagrożeni” działają obecnie przy tomaszowskim muzeum. Opiekunami są: dyrektor placówki Wiesława Bogurat oraz Dorota Bill-Skorupa.

Spektakl „Linia nr 220” zrealizowany został w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa oraz w związku z przypadającą na ten rok, okrągłą rocznicą powstania Tomaszowa Mazowieckiego. Ponadto w muzeum można oglądać wystawę czasową „220 lat Tomaszowa Mazowieckiego. Dzieje miasta w dokumencie i fotografii". Wystawa czynna jest do 19 października.