Włókiennik walczył z głodem

726
Wzorem lat ubiegłych w dniu wczorajszym (9 października) odbyła się w „Włókienniku” akcja „Kampania walki z głodem”, zapoczątkowana przez byłą nauczycielkę i obecną naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Katarzynę Banaszczak.

Celem akcji było pozyskanie środków na dożywianie najuboższych uczniów szkoły. Dzięki ubiegłorocznej akcji pięcioro uczniów korzystało z drugiego śniadania przez okres sześciu miesięcy.

„Kampanie walki z głodem” odbywają się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 pod patronatem Szkolnego Koła PCK, którego opiekunem jest Anita Galiniewicz.