Jak ma wyglądać Salon Miasta?

470
Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, uporządkowanie strefy parkowania a przede wszystkim stworzenie przestrzeni kulturowej, o funkcji również turystycznej i rekreacyjnej to główne założenia projektu „Rewitalizacja centrum miasta”.

Obecnie tworzona jest koncepcja zagospodarowania płyty Placu Kościuszki. Oto jej dwa warianty:

Wariant I

Wariant ten przewiduje pozostawienie jezdni biegnącej ze wschodu na zachód w tym samym
położeniu, natomiast jezdnie z zachodu na wschód projektuje się przysunąć do pierzei południowej. Wzdłuż jezdni północnej lokuje się 12 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 6 miejsc dla postoju taksówek oraz przystanek autobusowy. Przy jezdni południowej projektuje się 22 miejsca parkingowe ustawione pod katem oraz pas dla autobusów. Wzdłuż elewacji południowowschodniej lokalizuje się 18 miejsc ustawionych prostopadle do jezdni, oraz przystanek autobusowy. Przyjmuje się, że przejścia dla pieszych będą sytuowane na poziomie chodników, dzięki czemu ruch kołowy napotka na swojej drodze przeszkody w formie spowalniaczy.

W ten sposób plac zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza, stworzona wzdłuż atrakcyjnej architektonicznie pierzei północnej, przeznaczona będzie na tereny związane z usługami gastronomicznymi. Projektuje się tutaj miejsca ulokowania ogródków letnich.

W części drugiej, wzdłuż osi podłużnej placu projektuje się założenie wodne – długa fontanna ulokowana w posadzce, poprzedzielana kamieniami. Zaprojektowane atrakcje wodne w formie tryskającej ponad nieckę wody stworzą najmłodszym możliwość zabawy wodą.

W części południowo-wschodniej i południowo–zachodniej lokalizuje się obiekty kubaturowe: budynek toalety publicznej z kioskiem, budynek informacji turystycznej z kioskiem oraz dwa mniejsze budynki przeznaczone na inne usługi.

Wariant II

Wariant ten przewiduje podsuniecie obu jezdni pod pierzeje północną i południową. W ten sposób stwarza się jeden plac nieprzedzielony komunikacją kołową. Wzdłuż jezdni północnej projektuje się 11 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 6 miejsc dla postoju taksówek oraz przystanek autobusowy. Przy jezdni południowej lokalizuje się 16 miejsc parkingowych ustawionych pod kątem oraz pas dla autobusów. Wzdłuż elewacji południowowschodniej przewiduje się 17 miejsc parkingowych ustawionych prostopadle do jezdni, oraz przystanek autobusowy. Przyjmuje się, że przejścia dla pieszych będą sytuowane na poziomie chodników, dzięki czemu ruch kołowy napotka na swojej drodze przeszkody w formie spowalniaczy.

 
W tym wariancie przewidziana jest również budowa fontanny. Na północ od niej, między jezdnia północna a fontanną lokalizuje się miejsca na ogródki letnie, oddzielone od siebie pasami niskiej zieleni. Na południe od założenia wodnego, między fontanną a południową jezdnią projektuje się plac na imprezy masowe. Wzdłuż jezdni lokalizuje się 6 niskich budynków usługowych.

Prezydent Miasta prosi o wypełnienie ankiety, w której można wyrazić opinię na temat dwóch wariantów dotyczących zagospodarowania płyty placu Kościuszki. Wypełnioną ankietę należy nadsyłać na adres rewitalizacja@tomaszow-maz.pl lub dostarczać do Urzędu Miasta. Ankiety należy wypełnić do dnia 17 lipca 2009 roku.

Mamy nadzieje, że do końca lutego przyszłego roku otrzymamy pozwolenia na budowy i jeszcze w przyszłym roku rozpoczniemy prace budowlane na placu Kościuszki
– wyraża nadzieje Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta Grzegorz Sławiński.