U Modrych Wód

853
Od 1998 r. tomaszowskie środowisko harcerskie organizuje Ogólnopolski Rajd Integracyjny „U Modrych Wód” – turystyczno-rekreacyjną imprezę przeznaczoną dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich.
 
Celami przyświecającymi przy tworzeniu tego przedsięwzięcia są:
– integracja młodzieży o różnym stopniu sprawności fizycznej poprzez przyjaźń oraz wspólne pokonywanie trudności i barier dnia codziennego;
– konsolidacja środowisk młodzieży niepełnosprawnej ruchowo z terenu całej Polski;
– kształtowanie charakterów poprzez zmagania w sportowej rywalizacji na miarę własnych sił i możliwości;
– odkrywanie walorów turystycznych oraz uroków Tomaszowa Maz. i jego okolic,
a ponadto:
– propagowanie idei tworzenia harcerskich drużyn integracyjnych,
– zespolenie różnych środowisk tomaszowskich w zintensyfikowaniu działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez włączenie do współpracy przy organizacji rajdu wielu partnerów;
– wykorzystanie znacznego potencjału kadry instruktorskiej, wędrowniczej i starszoharcerskiej Związku Harcerstwa Polskiego w działaniach wolontariackich dla potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 

Rajd jako impreza towarzysząca Dniom Tomaszowa odbywającym się pod hasłem „A może byśmy tak … do Tomaszowa”, podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowany został pod honorowym patronatem Prezydenta naszego miasta – Pana Rafała Zagozdona.

Rajd trwał od 25-29 czerwca 2009 r. Udział w nim wzięło łącznie 140 osób, w tym m.in. 27 osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach i 27 osób im towarzyszących –opiekunów.

W programie imprezy znalazły się następujące przedsięwzięcia, w których brali udział zarówno niepełnosprawni uczestnicy, ich opiekunowie, jak również harcerze i instruktorzy tomaszowskiego Hufca ZHP:

czwartek – 25 czerwca 2009 r.:
– apel inauguracyjny – powitanie wszystkich uczestników;
– udział w pokazach „Monster Track” – jazdach i skokach motorami i specjalnymi samochodami;
– świeczkowisko powitalne na terenie miejsca zakwaterowania (planowana trasa nocna rajdu nie doszła do skutku ze względu na bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne);
– udział w prezentacji zwyczajów i obrzędów z różnych stron Polski dotyczących Nocy Świętojańskiej;
– uroczystość przekazania barw drużyny nowym harcerzom;

 
 
piątek – 26 czerwca 2009 r.:
– trasa leśna: start z miejscowości Borki, nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego, nieopodal tamy w Smardzewicach, marsz duktami leśnymi w kierunku Swolszewic Małych, Nagórzyc, następnie przejście drogami polnymi w kierunku Nagórzyc i Wiaderna (po drodze zaliczanie punktów kontrolnych, na których harcerze sprawdzali wiedzę z zakresu turystyki, terenoznawstwa, pionierki, historii i dnia dzisiejszego Harcerstwa, a także umiejętności zręcznościowe i logicznego myślenia);

– trasa „wojskowa”
: na terenie obozowiska (zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Przystań”) wyznaczone zostały punkty kontrolne, na których trzeba było wykazać się umiejętnościami typowo wojskowymi np. ubierania odzieży ochronnej OP-1, maski przeciwgazowej MP-4, ścielenia łóżka, rzucania strzałkami do tarczy, strzelania
z karabinków Paintballowych do wyznaczonych celów, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

– zawody strzeleckie z broni ASG o puchary Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich – 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz. i tytuł Najlepszego Strzelca Rajdu zarówno wśród dziewcząt jak i wśród chłopców;

– udział uczestników w XIV Festiwalu „A może byśmy tak … do Tomaszowa”;

 
 
sobota – 27 czerwca 2009 r.:
– trasa miejska: po terenie miasta (fabuła trasy oparta na grze Eurobiznes); zadaniem uczestników było odnaleźć wskazane na mapce punkty kontrolne, udzielenie odpowiedzi na zadane na nich pytania, każda prawidłowa odpowiedź zmniejszała kwotę, jaką uczestnik musiał wydać (posługiwali się walutą rajdową tzw. „oriny”) na zakup kolejnych nieruchomości w mieście, wybór poszczególnych nieruchomości zależał od uczestnika, a potrzeba tych nieruchomości dla funkcjonowania miasta wskazywała wysokość zysków, jakie uczestnik uzyskiwał w wyniku ich zakupu, wygrywał ten uczestnik, któremu udało się najtrafniej i najwięcej zainwestować;

– aby prawidłowo odpowiedzieć na szereg pytań zadawanych na punktach kontrolnych, uczestnicy musieli kontaktować się z mieszkańcami miasta prosząc ich o pomoc w tym zakresie;
– dodatkową atrakcją w tym dniu były przejażdżki motorami historycznymi z koszami ;
– udział uczestników w XIV Festiwalu „A może byśmy tak … do Tomaszowa”;

 
 
niedziela – 29 czerwca 2009 r.:
– spływ kajakowy rzekami Wolbórka i Pilica z Tomaszowa Maz. do Spały;
– rozgrywki sportowe w rzucaniu kulami do kręgli na terenie Kręgielni OSiR;
– uroczyste zakończenie Rajdu, wręczenie nagród dla najlepszych we współzawodnictwie rajdowym i wyróżnień dodatkowych;
– apel końcowy, wręczenie pozostałych nagród, podziękowań i upominków;
– udział uczestników w XIV Festiwalu „A może byśmy tak … do Tomaszowa”;
 
 
Za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie rajdowym zestaw komputerowy ufundowany przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. – pana Rafała Zagozdona, otrzymali: Marcin i Andrzej Mensikowie z Puław (9 raz na rajdzie).

Za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie rajdowym – (kino domowe):

dla Pawła Orczyka i Adama Zygmunciaka z Łodzi (6 raz na rajdzie).

Za zajęcie III miejsca we współzawodnictwie rajdowym – (nawigacja satelitarna):
dla Izabeli Lewandowskiej i Łukasza Mazurka z Tomaszowa Maz. (8 raz na rajdzie)

Nagrody dodatkowe:

Nagroda dla najmłodszego uczestnika rajdu:
Patryk Kuć z Piastowa – 13 lat (uczestnik)
Patryk Bielewicz – 6 lat (osoba towarzysząca)

Nagroda za wytrwałość w pokonywaniu tras rajdowych:
dla Marka Zysiaka i Anny Zysiak z Tomaszowa Maz.

Nagroda za sportową postawę w czasie pokonywania tras rajdowych:
dla Magdaleny i Dariusza Soszków z Warszawy
Puchar ufundował laureat nagrody Fair Play PKOL  – p. Antoni Smolarek

Nagroda za aktywną postawę i pomoc niesioną podczas rajdu:
dla Daniela Markowicza z Tomaszowa Maz.

Nagroda dla najlepszego strzelca rajdu wśród kobiet:

dla Barbary Szopy z Ciechanowa
II miejsce – dla Agaty Linde z Sulejówka
III miejsce – dla Małgorzaty Sobiesiak z Grójca

Nagroda dla najlepszego strzelca rajdu wśród mężczyzn:

dla Pawła Orczyka z Łodzi
II miejsce – dla Szymona Fidury z Płochocina
III miejsce – dla Mariusza Michalaka z Łodzi

Puchary dla najlepszych strzelców ufundowane zostały przez Dowódcę 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich
25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz. – kpt. Rafała Lisa

Nagroda Komendanta Rajdu:
dla Zbigniewa Gołębia i Marii Arciszewskiej-Gołąb z Tych

Do organizacji Rajdu przyczynili się:
– Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
– Urząd Miasta Tomaszów Maz.,
– Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.,
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
– Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP,
– Urząd Marszałkowski w Łodzi,
– Ministerstwo Sportu i Turystyki,
– Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań”,
– Ośrodek Sportu i Rekreacji,
– Jednostka Wojskowa Nr 4391 – 25 BKPow.
– Ośrodek Kultury „Tkacz”,
– Kasyno Wojskowe,
– Firma „Multigraf”,
– Laureat Fair Play PKOL – p. Antoni Smolarek,
którym organizatorzy z całego serca dziękują za udzieloną pomoc.