Zaprojektuj Bulwary nad Wolbórką

706
W najbliższych dniach Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ogłosi konkurs na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką, na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim”

Jest to jeden z projektów głównych, realizowanych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta”. Projekt ten wpisany jest na listę Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Nadrzędnym celem projektu konkursowego powinno być zwrócenie centrum miasta ku rzece i stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, o znamionach przestrzeni kulturowej. Uczestnicy konkursu mają zaproponować sposób połączenia terenów nadrzecznych z istniejącymi oraz powstającymi przestrzeniami publicznymi miasta. Park Bulwary powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający jego pełną funkcjonalność.