Unijny sukces tomaszowianki

683
Konkurencja okazała się ogromna, ale było o co walczyć. Zwycięzcy mogli dostać do 40 tys. zł dotacji na rozkręcenie firmy i dodatkowo 1100 zł miesięcznie w początkowym okresie działalności (do roku), mieli też zapewnione szkolenia z podstaw prowadzenia biznesu, m.in. z obowiązujących przepisów i radzenia sobie w urzędach.
O unijne pieniądze na uruchomienie firmy stara się coraz więcej mieszkańców regionu, w tym z Tomaszowa i okolic. Tylko w trzech tegorocznych konkursach ŁARR o 60 dotacji ubiegało się około 1500 osób. Wszyscy musieli m.in. napisać biznesplan, ale przede wszystkim mieć ciekawy pomysł na firmę, a te były najróżniejsze. Wygrały też m.in. portal dla hobbystów gry Pentaque, wirtualna recepcja, klub fitness dla osób starszych oraz produkcja tzw. utensyliów funeralnych, czyli… „wyposażenia” trumien.
Na wspieranie przedsiębiorczości w regionie Unia nie skąpi grosza. ŁARR dostała na trzy projekty 4,5 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.