Bezpłatne warsztaty dziennikarskie

602

MAM jest pierwszym projektem Fundacji Nowe Media. Jego adresatem jest młodzież szkolna (gimnazjalna i licealna) w wieku 13-19 lat oraz uczestnicy wszelkich grup (także nieformalnych) i stowarzyszeń, którzy chcą przygotowywać własną gazetę na zasadach obowiązujących w programie. Projekt prowadzony jest w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi.  

Misją Fundacji jest rozwijanie zainteresowań dziennikarskich oraz propagowanie ideałów rzetelnego dziennikarstwa wśród młodzieży w Polsce i za granicą. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez udostępnianie nowatorskich narzędzi multimedialnych do tworzenia własnych gazet, budowę zaangażowanej w jakość mediów społeczności oraz szkolenie młodzieży z zakresu działania i tworzenia mediów. Fundacja pragnie przybliżać młodym ludziom świat mediów, ucząc jednocześnie ich krytycznego odbioru i aktywnego współtworzenia.


Warsztaty odbędą się w siedzibie MDK przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 3 w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 23 wrześnie w godz. 16 – 20.