Warsztaty tematyczne Dołącz do najlepszych

618
 W spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Klub Pracy
w Tomaszowie Mazowieckim brali udział przedstawiciele Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowiecki oraz żołnierze
25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

                Spotkanie rozpoczęło wystąpienie organizatorów oraz zaproszonych gości. Przedstawiciel Archiwum Państwowego przedstawił interesujący
wykład na temat zawodu żołnierza na przestrzeni dziejów w Polsce.

                Panowie mjr Kazimierz Grabowski, chor. Arkadiusz Bączyk oraz Damian Komański z Wydziału Rekrutacji WKU, zaprezentowali
pokaz multimedialny na temat szkolnictwa wojskowego a następnie omówili zasady naboru do szkół wojskowych.

Zaproszeni żołnierze z Tomaszowa Mazowieckiego omówili charakterystykę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, specyfikę zawodu żołnierza
oraz wykorzystywane wyposażenie i uzbrojenie.

                Spotkanie zakończyły warsztaty zawodoznawcze prowadzone przez doradców zawodowych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP,
Centrum Informacji i Planowania Kariery oraz Wojewódzki  Urząd Pracy w Łodzi na temat:

                                               – „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”

                                               – „Nauka pisania dokumentów aplikacyjnych”

                                               – „Bądź przedsiębiorczy”

 

                W imprezie uczestniczyło kilkadziesiąt uczniów szkół gimnazjalnych, szkół średnich oraz grono pedagogiczne.