VI Zimowy Bieg Terenowy Mikołajek 2009

730
Regulamin VI Zimowego Biegu Terenowego MIKOŁAJEK

Już po raz szósty zapraszamy wszystkich, którym nie jest straszna mapa i kompas oraz zakamarki mrocznej puszczy do udziału w naszej imprezie.

I. CELE:

 • popularyzacja biegu na orientację,
 • jako powszechnie dostępnej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • popularyzacja walorów turystycznych powiatu tomaszowskiego.

II. GŁÓWNI ORGANIZATORZY:

 • Ośrodek Kultury ,,TKACZ”
 • 11 Tomaszowska Drużyna Wędrownicza „BASZTA”

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim
 • Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW:

 • Jacek Olas

IV. INFORMACJE W MEDIACH:

 • Tomaszowski Informator Tygodniowy, Radio FAMA Dziennik Łódzki,
 • Telewizja TELE-TOP, www.nasztomaszow.pl, www.tomaszow.pl,
 • www.tomaszow-maz.pl

V. TERMIN I MIEJSCE:

 • 5 grudnia 2009
 • Okolice jeziora Smug (sztab imprezy w pobliżu Leśniczówki Luboszewy)

VI. PROGRAM:

 • 9.00 Zbiórka uczestników biegu – Plac Kościuszki w Tomaszowie Mazowiecki-przystanek busów koło restauracji „Gospoda”. Biuro zawodów przy Leśniczówce Luboszewy czynne od 9.00 do 10.30
 • 10.00 Instruktaż na miejscu startu
 • 10.30 Początek startów poszczególnych kategorii
 • 12.00-13.00 Gorący posiłek, wręczenie nagród, uroczyste zakończenie imprezy
 • 13.30 Wyjazd uczestników do Tomaszowa Mazowieckiego

VII. UCZESTNICTWO:

W biegu mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli bez ograniczeń wiekowych z brakiem przeciwwskazań lekarskich. Każdy uczestnik musi posiadać wygodny i dostosowany do warunków pogodowych ubiór sportowy, pomocny może okazać się również kompas. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w imprezie.
 
Zadaniem każdego uczestnika jest pokonanie w jak najkrótszym czasie trasy wykreślonej na mapie i zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych w zadanej kolejności, poprzez potwierdzenie pobytu na nim na specjalnej karcie startowej, dostarczonej przez organizatorów.
 
Start do biegu odbywa się indywidualnie (z wyjątkiem kategorii R, interwałowo). Pobyt na punktach potwierdzany będzie za pomocą perforatora. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami Polskiego Związku Biegów na Orientację.
 
VIII. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2009 w godz. 8.00-16.00 w sekretariacie zawodów, który mieści się w budynku OK. „Tkacz” w Al. Marszałka J. Piłsudskiego 34. Istnieje możliwość zgłoszenia się na miejscu.
 
Grupy zorganizowane prosimy o zgłoszenia na listach imiennych z podpisem osoby odpowiedzialnej za grupę.
 
Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko, rok urodzenia, adres i telefon kontaktowy,
 • nazwę organizacji, klubu lub szkoły, w barwach której uczestnik startuje,
 • kategorię wiekową,
 • adnotację o korzystaniu z transportu zapewnionego przez organizatora na trasie Tomaszów Mazowiecki – Leśniczówka Luboszewy – Tomaszów Mazowiecki.
Wpisowe wynosi 7 złotych od osoby (płatne przy zapisie).

IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW

Każdy uczestnik otrzyma:
 
 • pamiątkowy znaczek,
 • tradycyjną czapkę biegową:),
 • kubek herbaty, słodki poczęstunek i kiełbaskę na patyk oraz miejsce przy ognisku,
 • porcję świetnej zabawy i adrenaliny,
 • na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i medale,
 • organizatorzy zapewniają dojazd TYLKO na trasie Tomaszów-Leśniczówka Luboszewy i z powrotem


X. KLASYFIKACJA:
 
Rywalizacja przebiegać będzie w kategoriach:
 
 • R tzw. rodzinna (dzieci z klas I-III szkoły podstawowej i młodsze wraz z opiekunami) trasa wyznakowana w lesie specjalnymi taśmami,
 • SP dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej,
 • G młodzież gimnazjalna,
 • D młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.
 
We wszystkich kategoriach mężczyźni i kobiety klasyfikowani są oddzielnie. Długość tras dostosowana jest do możliwości startujących i jest różna w poszczególnych kategoriach.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uwaga!!! Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność napływania zgłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed upływem terminu.
 
 
 • w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych (deszcz, silny mróz) bieg może zostać odwołany po decyzji sędziów i organizatorów.
 • program imprezy może nieznacznie ulec zmianie w trakcie jej trwania.
 • za stan zdrowia zgłoszonych zawodników odpowiedzialna jest instytucja zgłaszająca.
 • uczestnicy imprezy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione, a nie oddane do depozytu.
 • pobranie karty startowej jest równoznaczne z przyjęciem postanowień regulaminu.
 • organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz interpretację regulaminu.
 • w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów.

Kontakt z organizatorami:
Ośrodek Kultury „Tkacz” 044 724 51 92
Marcin Mizerski 0 502 405 179

Dojazd do centrum zawodów wyznakowane od skrzyżowania ulic Luboszewskiej i Piaskowej (ZBEDiM).